Työnohjaus

Tämän päivän työelämässä tarvitaan itsensä johtamisen taitoja, oppia uusia taitoja sekä omaksua ja käsitellä tietoa. Työssä kohdataan erilaisia muutostilanteita henkilöstön vaihtumisen, toimintaympäristöä ja organisaatiota koskien. Työyhteisössä ovat läsnä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet, ja niihin liittyvät hankaluudet tai ristiriidat. Tarvitaan tiimityötaitoja sekä rakentavaa ja myönteistä vuorovaikutusta työn tekemisen mahdollistumiseksi. Työntekijät tarvitsevat tukea työn kuormittavuustekijöiden tunnistamiseen, jotta työperäistä uupumusta voidaan ennaltaehkäistä.

Työnohjaus avuksi työelämän haasteisiin

Työnohjaus on oppimista ja kehittymistä ammattilaisena ja työyhteisön jäsenenä. Työnohjaus auttaa tunnistamaa omia sekä työtiimin voimavaroja, työskentelyn tapoja ja kehittymispotentiaalia. Työnohjaus on mahdollisuus tutkia yhdessä työnohjaajan kanssa työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, omaa työroolia sekä jäsenyyttä työtiimissä ja työyhteisössä. Työnohjaaja luo asioiden, ilmiöiden ja tunteiden tarkastelulle turvallisen tilan ja mahdollisuuden osallistua itselle hyvällä tavalla.

Työnohjauksessa voidaan käsitellä mm.

 • organisaation visiota, strategiaan, tavoitteita ja perustehtävää
 • organisaation rakenteita, ohjeistuksia ja käytänteitä
 • organisaaton sosiaalista pääomaa ja vuorovaikutussuhteita
 • organisaation johtajuutta ja itseohjautuvuutta

Työnohjauksen tavoitteet sovitaan yhdessä. Esihenkilön osallistuminen työyhteisön tai työryhmän työnohjaukseen on mahdollista tiimin ja ryhmän toiveet huomioiden. Esihenkilö voi osallistua myös yksilötyönohjaukseen sovitusti esim. tavoitteista sovittaessa ja työnohjausta arvioitaessa.

Työnohjaus toteutuu säännöllisesti 3-4 viikon välein. Tarvittaessa tapaamiset voivat olla myös tiheämmin esimerkiksi työnohjausprosessin alkaessa. Työnohjauksesta solmitaan aina kirjallinen sopimus. Työnohjausprosessi käynnistyy alkutapaamisella , jonka yhteydessä sovitaan 5 seuraavaa työnohjaustapaamista. Työnohjausprosessin etenemistä arvioidaan jokaisen tapaamisen yhteydessä sekä väliarviointi tarpeen mukaan. Työnohjaustapaamisia on mahdollista jatkaa aina 5 työnohjaustapaamisen sykleissä.

Lyhyemmistä työnohjausprosesseista tai kertaluonteisista konsultatiivisista työnohjauksellisista ohjaus- ja tukitapaamisia on mahdollista toteuttaa tarvittaessa tai tilaajan toiveen mukaan. Tapaamisia on tällöin 1- 3 kertaa. Konsultatiivinen sparraus sopii hyvin esim. asiakastilanteiden purkamiseen, tavoitteiden kirkastamisen tueksi tai tilanteisiin, joissa tarvitaan lyhytaikaista työnohjauksellista keskustelua ja työskentelyä.

Yksilötyönojaus sekä 2-3 henkilön yhteiset työnohjaukset on mahdollista toteuttaa livenä tai etäyhteydellä. Isompien työryhmien tai työyhteisöjen työnohjaus toteutetaan livenä joko työpaikalla tai työnohjaajan kanssa sovittavassa tilassa.

Työnohjauksen teemoja mm.

 • erilaiset muutostilanteet työyhteisössä tai työtiimissä
 • tunteet, tunneilmasto ja työyhteisöt
 • työssä jaksamisen tuki ja työntekijän hyvinvointi
 • työyhteisön rakenteet, arvot ja päämäärä sekä olemassaolon tarkoitus
 • vuorovaikutussuhteet ja työntekijöiden yhteistoiminta
 • tulevaisuuden suuntaviivat ja tavoitteet
 • ammatillinen kasvu ja kehittyminen
 • johtajuus, esihenkilötyö, itseohjautuvuus
 • asiakascasein käsittely ja erilaiset näkökulmat ja hypoteesit
 • haastavat tilanteet ja ristiriidat työyhteisössä
 • työajanhallinta, työtehtävien priorisointi, tavoitteiden asettaminen
 • projektityö, kehittäminen, tulokset ja arviointi

Erityisosaaminen ja työnohjauksen kehykset

 • vapaaehtoiskoordinaattoreiden ja vapaaehtoistoimijoiden ohjaus ja tuki
 • eroauttaminen ja eroperheiden kanssa työskentely
 • parisuhdetyö ja pariskuntien kanssa työskentely
 • palveluiden kehittäminen, toiminnan juurruttaminen ja palvelupolut
 • järjestötyö ja 3. sektori
 • sosiaalihuollon palvelut ja asiakastyö

Työnohjaukseni viitekehyksenä on psykodynaaminen suuntaus, systeeminen ajattelu ja erilaiset ryhmä- ja vuorovaikutusteoriat. Käytän ohjauksen tukena toiminnallisia menetelmiä ja visuaalisia työtapoja. Käytän työnohjauksen tukena vakauttavia menetelmiä sekä rakentavan vuorovaikutuksen ja ristiriitojen ratkaisemisen viitekehystä. Osallistavien menetelmät nojaavat myös Art of Housting (Keskustelujen ohjauksen taide)- viitekehykseen ja menetelmiin.

Olen kouluttautunut työnohjaajaksi Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutusyksikkö HY+ vuosina 2021-2023. Koulutus on STORY ry:n hyväksymä ja antaa oikeuden käyttää työnohjaaja nimikettä. Työnohjauksen tukena käytän perheasioiden sovittelun, Solmuja parisuhteessa parineuvonnan sekä käynyt Vakauttava pari-ja perheterapian opintoja. Toimin myös vapaaehtoisena mentorina valmistuville tai hiljattain valmistuneille työntekijöille. Itselläni on myös pitkä työkokemushistoria takana niin julkisen puolen kuin järjestökentän työtehtävistä. Työnohjauskoulutukseni lopputyö käsitteli Tunteiden merkitystä osan työnohjausta.

Suositukset

”Minulle oli suuri hyöty Päivin Hietasen järjestämästä työnohjauksesta. Erityisesti hänen kykynsä löytää juuri sen hetkinen tietyn asian käsittelyn tarve, kiteyttää se ja kyky löytää sen käsittelyyn heti työskentelytapa suorastaan häikäisi minut. Ehdottomasti paras työnohjauskokonaisuus, jossa olen koskaan ollut mukana. Suosittelen ehdottomasti Päiviä eri työnohjauksiin. Hänen tapansa työskennellä ja lähestyä asioita, sopivat mielestäni mille ammattiryhmälle tahansa.”

Asiantuntija Markku Iso-Heiko, YVPL

”Päivin työnohjaustapa on lempeä ja huomioiva, mutta myös aikataulusta pidetään hyvin kiinni. Kaikki saavat tasapuolisesti tilan puhua, ja puhua saa sen verran kuin itse haluaa. Suosittelisin ehdottomasti työnohjausta muille, esimerkiksi asiakastyötä tekeville ammattilaisille.”

Osallistuja palaute vuosi 2022-2023

”Sain Päivi Hietaselta yksilötyönohjausta. Työnohjaus oli lämminhenkistä. taitavasti omat työn haasteet löytyivät erilaisten toiminnallisten ja mielekkäiden menetelmien avulla itse aktiivisena osapuolena toimien. Työnohjaus haarukoi työn solmukohtia yksilölähtöisesti. Tapaamisissa jäi aina tilaa itseä askarruttaville kysymyksille. Työnohjaustapa antoi työkaluja oman työn haasteiden selättämiseen. tapaamisia ja niiden mukana tuomaa kevyempää olotilaa oikein odotti, kun töissä stressaava vaihe menossa. Kotiväelle työn haasteta avautuminen jäi vähemmälle. Usko, että Päivi pystyy antamaan työnohjausta eri ammattiryhmille.”

Ammattikorkeakoulun lehtori Marjo Piispa

”Työnohjauksesta muodostui omannäköiseni prosessi. Työnohjaustapaamiset auttoivat suuntaamaan työtä ja asioiden käsittely oli itselle avaavaa ja auttoi käsittelemään mm. tunteita. Uutena työntekijänä ja vastavalmistuneena työntekijänä auttoi myös pohtimaan omaa tapaa tehdä töitä. ”

Peruskoulun opettaja

”Työnohjaus Päivin johdolla auttoi hahmottamaa omaa asemaani ja roolia esihenkilönä, työparina ja pienyrittäjänä. Sain ymmärrystä siihen, miten jaa päivässä työn, vapaa-ajan ja oman ajan suhteen sekä jäsennystä yrityksen toiminnan tueksi”

Sosiaalialan yrittäjä

Päivin tapa työnohjata on rauhallinen ja kuunteleva. Työnohjaustapaamiset olivat itselleni oivalluksia antavia ja koin työskentelyn itselleni merkityksellisenä. ”

Esihenkilö, mainosalan yritys

Hinnat

Yksilötyönohjaus (45min.) 150€ / työnohjaustapaaminen

Yksilötyönohjaus (90min.) 300€ / työnohjaustapaaminen

Työryhmän työnohjaus (90min.) 250€ / työnohjaustapaaminen

Konsultatiivinen työnohjaustapaaminen / mentorointitapaaminen (45min.) 150€ / tapaaminen. Tilattavissa 1-3 kerran jaksoissa.

Olen STORY:n jäsen ja sitoutunut noudattaman työnohjauksen eettisiä periaatteita.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s