Yhteystiedot ja asiakasrekisteri

Voit ottaa yhteyttä lähettämällä alla olevan lomakkeen. Varmista, että sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein. Viestiin voi lyhyesti kertoa, mistä palvelusta olet kiinnostunut. Vastaan viestiisi 1-2 arkipäivän kuluessa. Viesti lähetetään painikkeen Contact Us avulla.

Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostilla: paivi.hietanen@sovitellen.com.

Yhteydenottolomake

Asiakasrekisteri

1       Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö


Nimi: Sovitellen / Päivi Hietanen

Sähköposti: paivi.hietanen@sovitellen.com

Y-tunnus: 2931217-1

2       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus


Yhteystiedot kerätään Sovitellen asiakassuhteiden hoitamista varten kuten yhteydenotot, asiakassuhteen hoitaminen ja viestiminen sekä laskutus. Asiakastietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Palveluiden käytöstä ei anneta lausuntoja tai selvityksiä.

3       Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot Sovitellen palveluiden toteuttamista varten:

  • Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä laskutustiedot ja maksusuoritukset.
  • Yritysta / yhteisöä / yhdistystä koskevat yhteystiedot ja Y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteys- ja laskutustiedot.
  • Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumukselle kerätyt tiedot.

4       Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään (yhteydenottolomake, puhelimitse, sähköpostitse, tarjouspyyntö tai henkilökohtaisissa tapaamisissa, osallistujapalautelomake). Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn suostumuksella.

5       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

6       Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee Sovitellen omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Sovitellen huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja asiakasta koskevat asiakaslomakkeet tuhotaan.

7       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkailla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

8       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.