Rakkaudesta – blogisarja

Tervetuloa lukemaan havaintoja ihmiselosta ja ihmisten välisistä suhteista. Tässä blogisarjassa tarkastellaan elämää rakkaudellisten silmälasien läpi.

Jätä palautetta, ehdota aihetta tai kerro kokemuksistasi.

Lapsiperhearki haastaa parisuhteen

25.3.2023

Esikoisen syntymän myötä parisuhteen rinnalle muodostuu vanhempien välinen vanhemmuussuhde, jonka varassa vanhemmat toteuttavat keskinäistä yhteistyötään. Vanhemmat huolehtivat jälkikasvustaan, jakavat kasvatusvastuuta ja sopivat huolenpidosta. Vanhemmuus, suhde lapseen ja kuva itsestä vanhempana, rakentuu osaksi identiteettiä ajan kanssa. Vanhemmuus vie tilaa ja aikaa puolisoiden kahdenkeskiseltä ajalta ja vapaudelta tehdä mitä huvittaa silloin kun haluttaa. Vanhempien tulisi löytää tasapaino omien ja yhteisten menojen ja ajankäytön suhteen. Perhe-elämästä ei tulisi muodostua lastenhoitovuoro-elämää, jossa vahtivuorot lapsista vaihtuvat toisen vanhemman kotiin tultaessa ja toisen poistuessa.

Vanhemmuus sisältää vääjäämättömästi aina stressiä, jota luo tasapainoilu aikuisen omien tarpeiden ja toiveiden ja lasten tarpeiden välillä. Vanhemmat tarvitsevat parisuhteen näkökulmasta edelleen yhteistä, paitsi kuulumisten vaihtoa, myös tietoa siitä, mitä kumppani ajattelee ja tuntee sekä kosketusta ja läheisyyttä. Kokemusta siitä, että lapsiperhearjen pyörittämisen keskellä olemme edelleen pari. Stressaavissa tilanteissa vanhempien omat henkilökohtaiset taidot ja kyvyt selvitä tilanteista, kuten myös kumppanilta saatu ymmärrys, kannustus ja kiitos sekä konkreettinen apu, ovat avainasemassa.

Eroihin johtavana yleisimpänä syynä on usein tunne siitä, ettei ole puolisolle enää tärkeä tai arvostettu, rakkaus ei tunnu suhteessa enää. Kokemus siitä, että vastaa yksin lapsista, vaikka kumppani asuu perheessä, tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Turhaan ei puhuta kotitöiden tasapuolisen jakautumisen merkityksestä sekä yhteisen perheajan tärkeydestä niin parisuhdetta kuin vanhemmuussuhdetta positiivisesti ylläpitävinä tekijöinä.

Eropäätöstä ei ole hyvä tehdä väsymyskierteessä, kotitöiden paineessa tai ratkaisuna oman ajan puuttumiseen. Mykkyys suhteessa tai toistuvat rikkovat riidat voivat olla merkki muutostoiveesta, signaali siitä, että pinnan alla kytee tyytymättömyys perhe-elämän tilaan.  Jos ero käy mielessä, mieti mihin se olisi oikeasti ratkaisu. Ota puheeksi parisuhteeseen liittyvät huolet ja murheet, usko pois niitä on muillakin. Joskus tuen hakeminen voi samalla tarkoittaa kuvakulman kääntämistä omiin lapsuuden maisemiin ja parisuhteen historiaan. Mikä kantoi ja saattoi meidät tähän asti? Mitä toivomme lapsillemme tulevaisuudessa?

Solmuja parisuhteessa-parineuvonta auttaa kumppaneita ymmärtämään parisuhteen historiaan ja sen heijastumia nykyhetkeen. Parineuvonta auttaa kumppaneita suuntaamaan tulevaisuuteen ja hahmottamaan mahdollisia muutostarpeita.  

Sovitellen tarjoaa Solmuja parineuvontaa etäyhteydellä sekä livetapaamisina. Ota yhteyttä rohkeasti ja kysy lisää!

Millaista rakkauden kieltä puhut ja koet?

21.3. 2023

On olemassa viisi rakkauden kieltä. Se, mitä rakkauden kieltä puolisosi puhuu, kertoo siitä, minkä hän kokee rakastavaksi eleeksi. Oma rakkauden kielesi puolestaan paljastaa, mitä itse odotat puolisoltasi ja mitä pidät ”selvänä” rakkaudenosoituksena puolisoasi kohtaan.

Pariskunnat puhuvat harvoin samaa rakkauden kieltä. On tavallista, että toimimme tavalla, joka meille merkitsee rakkautta, mutta jonka puolisomme ymmärtää eri tavalla. Hyvä yhteys edellyttää puolison kielen puhumista, jotta rakkauden viesti tavoittaa kohteensa. Sinun on siis astuttava ulos omalta mukavuusalueeltasi. Puolisojen tulee opetella toistensa rakkauden kieli voidakseen kokea parisuhteensa hyväksi. Tämä edellyttää, että kumppanit hyväksyvät toistensa erilaiset määritelmät rakkaudesta.

Lahjatlahjan antaminen on rakkaudellinen huomionosoitus

Ensimmäinen rakkauden kielistä on lahjojen antaminen. Varsinkin miesten on joskus vaikea hyväksyä sitä, että heidän puolisonsa todella mittaa rakkauden kokemusta lahjojen ja ruusujen määrällä. Lahjojen kieltä puhuttaessa on tärkeää, että lahjan saajaa on ajateltu lahjaa valittaessa. Pohjimmiltaan lahja viestii, että kumppani on ollut omassa mielessä. ”Rakastaako hän minua oikeasti, kun hän ei koskaan muista minua ystävänpäivänä?” Joskus yhteinen aika voi olla kallein lahja.

Teot – teot puhuvat puolestaan

Toinen rakkauden kieli on teot. Jos puolisosi puhuu tekojen kieltä, hänestä voi tuntua, ettei kumppani rakasta häntä ollenkaan ilman konkreettista apua. Rakkauden osoitus voi olla tiskivuoren raivaaminen tai matkan varaaminen.

Sanat- sanoilla on merkitystä- puhutteletko toista rakkaudellisin sanoin

Kolmas rakkauden kieli on rakastavat sanat, jotka tukevat puolison itsetuntoa ja kokemusta omasta erityisyydestä. Tähän rakkauden kieleen liittyy monia eri murteita: kehut, kannustus, kiitokset ja rakentavat pyynnöt.

Ajankäyttö – mille annat aikaasi ja huomiotasi

Neljäs rakkauden kieli on parisuhteen laatuaika. Puolisosi voi siis etsiä merkkejä rakkaudestasi yhteisestä ajastanne. Voiko hän kokea jakamatonta huomiota, jolloin keskityt vain häneen ja kuuntelet vain häntä, jättäen tabletin tai älypuhelimen syrjään? Rakkauden laatuaikaan kuuluvia murteita ovat laadukkaat keskustelut sekä kiinnostuksen osoittaminen. Kiinnostusta voi osoittaa kysymällä ja varmistamalla, että on ymmärtänyt oikein sen, mitä puoliso on kertonut. Haasteena on, että et vaihda puheenaihetta neuvomalla puolisoasi, kun hän haluaisi tulla kuulluksi.

Kosketus- on rakkaudenkielistä herkin, jokainen tarvitsee hellää kosketusta

Viides rakkauden kieli on fyysinen kosketus eli tarve hellyyteen ja herkkään koskettamiseen. Seksuaalinen kosketus ei itsestään selvästi varmista, että mukana on myös hellyyttä.

Erilaisuuden hyväksyminen on yksi parisuhteen keskeisistä haasteista. Rakkauden perustana on tunne siitä, että kumppanit välittävät toistensa erilaisista tarpeista ja vastaavat niihin myönteisesti. Kolmanneksi voitkin miettiä, miten puhuisit puolisollesi tänään sellaista rakkauden kieltä, jonka hän ymmärtää.

Lähde: Chapman, Gary D. (2009) The Five Love Languages: The Secret to Love that Lasts. Moody Publishers, Kindle Edition sekä Solmuja parisuhteessa- koulutus ammattilaisille.

Kun rakkaus rakoilee – mistä parisuhderistiriidat kertovat?

17.2.2023

Parisuhderistiriitojen taustalla löytyvät usein kohtaamattomuus suhteessa ja vuorovaikutus, joka vaihtelee jatkuvan riitelyn kehästä jäätävän hiljaisuuden ja mykkyyden asteelle. Osapuolet ajautuvat erilleen ja lopulta jäljellä on kaksi erilaista maailmaa, jotka eivät kohtaa tai edes sivua toisiaan. Kiitollisuus toisen olemassaolosta katoaa.  Kahden ihmisen erillisyydestä ei muodostu parisuhdetta yhteen hitsaava kipinä vaan erilleen ajava painolasti. Yhdessäolo ei tee enää suhteen osapuolille hyvää.

Olemme pärjääjiä, yksiselviytyjiä, myös suhteissamme. Jo varhain lapsuudessa saamme kannustusta omatoimisuuteen ja riippumattomuuteen toisten tuesta. Saammeko tällöin aikuissuhteissamme tukeutua toisten apuun, jos kasvatuksessamme meitä on ohjattu pärjäämään – yksin? Uskaltaudummeko antautua kahdenkeskiseen suhteeseen, joka väistämättä haastaa meidät henkilökohtaisen kasvun tielle? Kestääkö suhteemme sen, että yksilöinä kasvamme ja kehitymme yhdessä eläen.  Miten suhteessamme kohtaamme elämän mukanaan tuomat koettelemukset, asiat, joita emme voi hallita tai ennakoida.

Parhaimmillaan parisuhde auttaa suhteen osapuolet yksilöllisen kukoistuksen tielle, jossa toisiimme luottaen saamme tulla sellaisiksi kuin olemme, tätähän useimmat meistä suhteiltansa tiedostamattaan tavoittelevat. Parisuhteen kestävyyttä ei siten mitatakaan niiden onnentäyteisten päivien lukumäärällä, jolloin kaikki on ollut hyvin, vaan niiden hetkien ja tunnetilojen kohtaamisella, jolloin tekisi mieli luovuttaa ja antaa periksi.

Mihin sinun henkilökohtainen kiinnostuksesi parisuhteessa kohdentuu? Teemme valintoja asioista, joille antaudumme ja annamme aikaa. Parisuhde kysyy sitoutumista ja tekoja, päivittäin. Parisuhteen haaste on intiimin suhteen ylläpitäminen sekä tunneyhteyden säilyttäminen. Olla rakkauden kohteena ja rakkauden antajana. Tunteisiin perustuva liitto tarvitsee ravinnokseen osoitusta siitä, että juuri sinä olet minulle tärkeä ja ainutlaatuinen. Juuri sinun kanssasi haluan olla. Kiinnostu toisesta, hänen ajatuksistaan, kokemuksistaan ja toiveistaan. Ole utelias. Anna tilaa toiselle kasvaa ja ota vastuu omasta osuudestasi parisuhteessa. Kerro, että rakastat. Näytä, että rakastat. Uskaltaudu läheisyyteen, jossa molemmat voivat olla vuorollaan sekä vahvoja että heikkoja ja tarvitsevia.

Ja jos, ero on suhteessanne väistämätöntä, voitko pysähtyä hetkeksi sen äärelle, mitä tämä suhde sinulle merkitsi ja opetti. Eron kynnyksellä ei niinkään tulisi tarkastella sitä, miksi erosimme, vaan pikemmin sitä, mitkä asiat alun perin saattoivat ja sitoivat meidät yhteen. Erokriisi on kasvun mahdollisuus, joka pakottaa tai vapauttaa miettimään sitä, mitä tämä suhde minussa täydensi, millaisia minuuteni koloja kumppani minussa tilkitsi. Ja keskity tulevaisuuteen, siihen mitä toivon itselleni, lapsilleni, ex-puolisolleni tästä eteenpäin?  

Tämän blogin innoittajia ovat toimineet Pirjo Tuhkasaari, Sari Näre ja Hanna Ranssi-Matikainen, joiden luentoja kuunnellessasi olen saanut oivalluksia aikamme parisuhteellisuudesta .

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s