Muutos on mahdollista

Oli hyvä että pääsimme yhdessä keskustelemaan asioista työntekijän avulla. Saimme sopivasti erilaisia välitehtäviä. Tapaamisissa oli tilaa yhteiselle puhumiselle vanhempina, minkä koin tärkeänä. Työntekijä tarjosi vinkkejä ja erilaisia näkökulmia meidän tilanteeseen.”

”Oli hyvä, että työntekijä ohjasi puhetta niin, että pystyimme keskustelemaan eikä se mennyt huutamiseksi tai päälle puhumiseksi. Koin myös harjoitukset hyvinä.”

Päivin tapa työnohjata on rauhallinen ja kuunteleva. Työnohjaustapaamiset olivat itselleni oivalluksia antavia ja koin työskentelyn itselleni merkityksellisenä. ”