Muutos on mahdollista

”Oli hyvä, että työntekijä ohjasi puhetta niin, että pystyimme keskustelemaan eikä se mennyt huutamiseksi tai päälle puhumiseksi. Koin myös harjoitukset hyvinä.”

Päivin tapa työnohjata on rauhallinen ja kuunteleva. Työnohjaustapaamiset olivat itselleni oivalluksia antavia ja koin työskentelyn itselleni merkityksellisenä. ”