Tukea pariskunnille – parineuvonta ja sovittelu

 

Parisuhteessa kohdataan erilaisia kasvun ja kriisin vaiheita, joiden myötä suhteen osapuolet puntaroivat parisuhteen tilaa ja yhdessä jatkamisen mahdollisuuksia.

Solmuja parisuhteessa- parineuvonta

Solmuja parisuhteessa -parineuvonta tarjoaa  suhteen molemmille osapuolille tasavertaisen mahdollisuuden kuulluksi tulemiseen ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä tunteiden sanoittamiseen.  Työskentely auttaa luomaan rakentavaa keskusteluyhteyttä ja käsittelemään parisuhteen menneisyyteen liittyviä solmuja. Neuvonta auttaa tunnistamaan, mistä parisuhteen pulmat voivat johtua sekä käsittelemään ristiriitoja toista arvostavalla tavalla. Tapaamisten aikana pari harjoittelee rakentavia aktiivisen kuuntelun ja keskustelun taitoja sekä omien toiveiden, tunteiden ja ajatusten sanoittamista toiselle.

Työskentely sisältää yhteensä 8 teematapaamista sekä luku- ja kotitehtäviä. Työskentely aloitetaan etukäteen tehtävällä maksuttomalla alkukartoituksella. (15min.), joka toteutetaan etäyhteydellä.

Solmuja parisuhteessa -parineuvonta on kehitetty Kataja Ry:ssä. Malli perustuu luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa parisuhteen solmuja aukaistaan tarkastelemalla parisuhteen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatusten, tunteiden, havaintojen ja oman tahdon avulla.

Tapaamisen kesto: Yhden tapaamisen kesto on 2 tuntia. Työskentelyä voi toteuttaa livetapaamisina tai etätapaamisina.

Fokusoiva ja Vakauttava parityöskentely

Vakauttava parityöskentely tarjoaa säätelytaitoja parisuhteen vuorovaikutukseen. Työskentelyssä paneudutaan puolisoiden omien vuorovaikutushavaintojen jakamiseen, vakauttaviin harjoituksiin sekä yhteisiin keskusteluihin. Tapaamisissa keskitytään parin vuorovaikutuksen vaikeiden ja hankalien hetkien vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin. Tapaamisissa keskitytään hyväksyvän läsnäolon opetteluun, kannatteluun ja kannatelluksi tulemisen kokemuksiin, hellittävän hengityksen harjoitteluun ja omien ja toisen tarpeiden tunnistamiseen. Kehollinen vakautuminen rauhoittaa ja auttaa suuntaamaan mielen, tunteet ja ajatukset yhteyksien rakentamiseen kumppanin kanssa.

Työskentelytapaamisia on 4-8 kertaa. Yhden tapaamisen kesto on 60-90 minuuttia. Työskentely aloitetaan etukäteen tehtävällä maksuttomalla alkukartoituksella. (15min.), joka toteutetaan etäyhteydellä.

Taustatietoa työskentelystä: Työskentelyssä yhdistetään  traumaterapian, kiintymyssuhdeterapian, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Työskentelymalli on perheterapeuttien Minna Koskisen ja Aino Maija Rautkallion kehittämä.

Sovitellen sopua tapaamiset avuksi lasta koskeviin keskusteluihin

Sovitellen yrityksellä on Aluehallintoviraston lupa toteuttaa avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua. Yrityksestä organisaatiot voivat ostaa perheasioiden sovittelua tuntihintaan asiakkailleen tai solmia ostopalvelusopimuksen.

Itse maksaville asiakkaille Sovitellen tarjoaa Sovitellen sopua työskentelyä, jossa autetaan vanhempia keskustelemaan lapsen huolenpidon, hoivan ja kasvatuksen järjestämisestä erilaissa perhettä koskevissa muutostilanteissa. Tapaamisia pidetään asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen 1-3 kertaa.

Asiakaspalaute

”Oli hyvä, että työntekijä ohjasi puhetta niin, että pystyimme keskustelemaan eikä se mennyt huutamiseksi tai päälle puhumiseksi. Koin myös harjoitukset hyvinä.”

”Riitoja on ollut nyt vähemmän ja ne eivät ole äityneet “kiistatilanteiksi”, jotka ennen jatkuivat ja
jatkuivat. Solmuja parineuvonta sisälsi paljon tehtäviä, mutta niiden tekeminen oli itsellu hyödyksi ja sai oppia itsestään. Työskentely opetti minua kuuntelemaan puolisoani paremmin. Ohjaajan työskentely ja parineuvonnan toteutus onnistuivat erinomaisesti.

Hinnasto

Livetapaaminen 50€ / tunti (60min.)

Etätapaaminen 50 € / tunti (60min.)

 

Maksuaikataulusta sovitaan kunkin parin kanssa erikseen. Työskentelyn voi maksaa itselle sopivissa erissä. Tapaamiskerrat laskutetaan jälkikäteen. Peruuttamatta jääneestä ajasta veloitetaan koko tapaamisen summa.