Solmuja parisuhteessa -parineuvonta

Lähelle on joskus pitkä matka”

Parisuhteessa kohdataan erilaisia kasvun ja kriisin vaiheita, joiden myötä suhteen osapuolet puntaroivat parisuhteen tilaa ja eroamisen mahdollisuutta. Solmuja parisuhteessa -parineuvonta tarjoaa  suhteen molemmille osapuolille tasavertaisen mahdollisuuden kuulluksi tulemiseen ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä tunteiden sanoittamiseen.  Työskentely auttaa luomaan rakentavaa keskusteluyhteyttä ja auttaa käsittelemään parisuhteen menneisyyteen liittyviä solmuja. Neuvonta auttaa tunnistamaan, mistä parisuhteen pulmat voivat johtua sekä käsittelemään ristiriitoja toista arvostavalla tavalla ja millaisia muutoksia suhteeseen tarvitaan, jotta molemmat voivat kokea suhteessa tyytyväisyyttä. Tapaamisten aikana pari harjoittelee rakentavia aktiivisen kuuntelun ja keskustelun taitoja sekä omien toiveiden, tunteiden ja ajatusten sanoittamista toiselle.

Parineuvonta ei sovellu akuuttiin kriisitilanteeseen tai jos parisuhteessa on koettu väkivaltaa tai sen uhkaa tai kumppanilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Solmuja parisuhteessa -työskentelyn tapaamiskertojen teemat

1) Solmutilanteen määrittely: Missä ollaan nyt?

2) Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu

3) Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen

4) Seksuaalisuus solmussa. Kehon viestien kuunteleminen

5) Missä ollaan nyt?

6) Mitä tahdon? Toiveet, unelmat, päämäärät.

7) Miten toimitaan? Sanoista tekoihin, toimintasuunnitelman laatiminen.

8) Mitä eväitä saatiin?

Työskentely sisältää yhteensä 8 tapaamista sekä luku- ja kotitehtäviä. Osallistuminen edellyttää suhteen molempien osapuolten sitoutumista työskentelyyn ja osallistumista tapaamisiin. Tapaamisten ajankohdat sovitaan joustavasti yhdessä neuvontaan osallistuvan parin kanssa. Työskentely aloitetaan etukäteen tehtävällä alkukartoituksella. (15min.), joka toteutetaan etäyhteydellä. Tämä tapaaminen on parille maksuton.

Solmuja parisuhteessa -parineuvonta on kehitetty Kataja Ry:ssä. Malli perustuu luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa parisuhteen solmuja aukaistaan tarkastelemalla parisuhteen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatusten, tunteiden, havaintojen ja oman tahdon avulla.

Tapaamisen kesto: Yhden livetapaamisen kesto on 2 tuntia ja etätapaamisen kesto on 1 1/2  tuntia. Työskentelyä voi toteuttaa a) vain livenä, b) vain etänä tai c) yhdistän osana livenä ja osa etänä parin toiveiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Työskentelyn hinta sisältää: 8 tapaamista sekä 2 kpl Solmuja parisuhteessa työkirjoja, molemmilla osallistujilla omansa. Asiakaspari ostaa  itse ”Solmuja parisuhteessa” kirjan, jota käytetään osana työskentelyä. Kirjan voi ostaa Kataja ry:n verkkokaupasta.

Hinnat:

Livetyöskentely 8 tapaamista yhteensä 800€  (50€/tunti)

Etätyöskentely 8 tapaamista yhteensä 600€ (37,50€/tunti)

Lisätapaamiset 50€ / kerta (60min.)

Maksuaikataulusta sovitaan kunkin parin kanssa erikseen. Työskentelyn voi maksaa itselle sopivissa erissä. Lisätapaamisia toteutetaan tarvittaessa tai parin pyynnöstä.

Haluan vielä sanoa, että kiitos kun saimme osallistua, pahin umpisolmu aukeni ja silmät avautuivat molemmilla. Ilman kurssia olisi todennäköisesti ero vireillä tai ainakin hyvin vahvana mielessä, omat keinot eivät enää auttaneet tilanteen eteenpäin viemiseksi. Umpikujassa, kehää kiertäen ja samoja virheitä toistaen oli menty jo useampi vuosi, nyt oli pakko pysähtyä, pakko puhua ja pakko ajatella. Kiitos joka  äänen kuuluville saamisesta, tasapuolisuudesta, rauhasta, tilanteiden haltuunotosta sekä maadoittamisesta.

Advertisement