Solmuja parisuhteessa -parineuvonta

Parisuhteessa kohdataan erilaisia kasvun ja kriisin vaiheita, joiden myötä suhteen osapuolet puntaroivat parisuhteen tilaa ja jatkamista. Solmuja parisuhteessa -parineuvonta tarjoaa  suhteen molemmille osapuolille tasavertaisen mahdollisuuden kuulluksi tulemiseen.  Työskentely auttaa luomaan rakentavaa keskusteluyhteyttä ja auttaa käsittelemään parisuhteen menneisyyteen liittyviä solmuja. Parineuvontaa voi käyttää esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kohentamiseen ja tunteiden sanoittamiseen. Neuvonta auttaa lisäksi tilanteissa, joissa suhteen molemmat tai toinen osapuoli harkitsee eroa. Neuvonta auttaa tunnistamaan, mistä suhteen pulmat voivat johtua sekä löytämään tapoja aukaista solmuja rakentavasti.

Tapaamisten aikana tarkastella tietoisesti parisuhteen historiaa sekä suhteen jatkamisen edellytyksiä ja millaisia muutoksia suhteeseen tarvitaan, jotta molemmat voivat kokea suhteessa tyytyväisyyttä. Tapaamisten aikana pari harjoittelee rakentavia ristiriitojen käsittelytapoja sekä parikuuntelun taitoja, joita voi ottaa heti käyttöön myös suhteen arjessa.

Solmuja parisuhteessa -työskentelyn tapaamiskertojen teemat

1) Solmutilanteen määrittely: Missä ollaan nyt?

2) Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu

3) Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen

4) Seksuaalisuus solmussa. Kehon viestien kuunteleminen

5) Missä ollaan nyt?

6) Mitä tahdon? Toiveet, unelmat, päämäärät.

7) Miten toimitaan? Sanoista tekoihin, toimintasuunnitelman laatiminen.

8) Mitä eväitä saatiin?

Työskentely sisältää yhteensä 8 tapaamista sekä luku- ja kotitehtäviä. Osallistuminen edellyttää suhteen molempien osapuolten sitoutumista työskentelyyn ja osallistumista tapaamisiin. Tapaamisten ajankohdat sovitaan joustavasti yhdessä neuvontaan osallistuvan parin kanssa. Työskentely aloitetaan etukäteen tehtävällä alkukartoituksella. (15min.), joka toteutetaan etäyhteydellä.

Solmuja parisuhteessa -parineuvonta on kehitetty Kataja Ry:ssä. Malli perustuu luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa parisuhteen solmuja aukaistaan tarkastelemalla parisuhteen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatusten, tunteiden, havaintojen ja oman tahdon avulla. Lue lisää mallista.

Hinta

Yhden livetapaamisen kesto on 2 tuntia ja etätapaamisen kesto on 1 1/2  tuntia.

Hinta sisältää 8 tapaamista sekä 2 kpl Solmuja parisuhteessa työkirjoja. Asiakaspari ostaa  itse kirjan Solmuja parisuhteessa  tai se veloitetaan erikseen. Kirjan hinta on 17€.  ja se on tilattavissa Kataja ry:ltä.

Livetyöskentely yhteensä 800€  (100€/ tapaaminen), jonka voi maksaa 1-8 maksuerässä työskentelyn edetessä.

Etätyöskentelynä yhteensä 540€ (67,50€ / tapaaminen), jonka voi maksaa 1-8 maksuerässä työskentelyn edetessä.

Lisätapaamisia toteutetaan tarvittaessa ja parin toiveesta hintaan 90 € / 60 minuutin tapaaminen.

Palaute Solmuja parineuvonnasta kevät 2021: Haluan vielä sanoa, että kiitos kun saimme osallistua, pahin umpisolmu aukeni ja silmät avautuivat molemmilla. Ilman kurssia olisi todennäköisesti ero vireillä tai ainakin hyvin vahvana mielessä, omat keinot eivät enää auttaneet tilanteen eteenpäin viemiseksi. Umpikujassa, kehää kiertäen ja samoja virheitä toistaen oli menty jo useampi vuosi, nyt oli pakko pysähtyä, pakko puhua ja pakko ajatella. Kiitos joka  äänen kuuluville saamisesta, tasapuolisuudesta, rauhasta, tilanteiden haltuunotosta sekä maadoittamisesta.