Sovitellen tarina

Sovitellen hyvien ihmissuhteiden puolesta on yrittäjyyteni perusta. Ihmisten väliset suhteet ovat yksi keskeinen hyvinvointimme vaikuttava tekijä. Hyvät ja myönteiset ihmissuhteet niin parisuhteissa, perheissä kuin työelämässäkin edistävät ihmisen kokemaan psyykkistä hyvinvointia. Ihmissuhteiden keskeinen perusta on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, turvallisuuden tunteen kokemuksessa sekä tunteiden tunnistamisessa.

Meillä on inhimillisinä olentoina tarve tulla nähdyiksi, hyväksytyiksi ja ymmärretyiksi. Ihmisinä meillä on tarve liittyä johonkin, kuulua ryhmään tai yhteisöön, olla hyödyksi, avuksi ja vastavuoroisesti olla avun ja tuen kohteina. Meillä on tarve olla arvostettuja sekä saada aikaan jotakin merkityksellistä, löytää elämälle suunta ja tarkoitus.

Yritykseni tarjoaa parisuhdepalveluita sekä työnohjausta. Yrityksestä voi tilata myös  Art of Hosting keskustelumenetelmien fasilitointia. Yrityksestä voi tiedustella myös luentoja  ja työpajoja hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen sekä itsetuntemuksen teemoista .

 

Tervetuloa Sovitellen palveluiden käyttäjäksi!

 

 

Keskeisimmät lisäkoulutukset (suoritusjärjestyksestä uusimmasta vanhimpaan)

Työnohjaaja-koulutus 2021-2023  (70 op.) Helsingin yliopiston täydennyskoulutus HY+, STORY ry:n hyväksymä.

Asiantuntija yrittäjä -tutkinto 2019-2020 Starttivalmennus ja Novidia

Vakauttava pari- ja perheterapia sotealan ammattilaisille 2019-2020 Koulutuspalvelut Rautkallio ja Koskinen

Solmuja parisuhteessa -parineuvoja (12op), Parisuhdekeskus Kataja ry 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Stadin oppisopimuskeskus ja Verutum

Art of hosting ; Miten vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa kansalaisjärjestöissä (22h) Visio opintokeskus ja Kansalaisfoorumi   

Perheasioidensovittelun erityisosaaja (30op), Oulun yliopisto 

Draamakasvatuksen aine- ja perusopinnot (35op + 25 op), Jyväskylän yliopisto 

Fisher eroseminaariohjaaja (56h), Kari Kiianmaa Kehityksen avaimet Oy

Draama yhteisössä 1996- 1997, Turun ammattikorkeakoulu

Elämyspedagogiikan lisäkoulutus 1998-1999, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Tutkinnot

YTM, Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalityö (2008)

Nuorisotoiminnan -ohjaaja, Keski-Suomen Opisto 1991-1994