Sovitellen yritystarina

Sovitellen palvelun alkujuuret ovat ideassa tarjota vanhemmille apua parisuhteen pulmiin ja ristiriitoihin sekä tukea vanhempia hyvään keskinäiseen yhteistyöhön ja lapsen huomiointiin erilaisissa elämänvaiheissa. Minua kiinnostaa myös mielen hyvinvointi ja voimavarojen vahvistaminen.

Oma tavoitteeni on toimia hyvien parisuhteiden ja myönteiseten ihmsiisuhteiden hyväksi. Kipinä omalle yrittäjyydelle on syntynyt työvuosieni aikana, joiden myötä olen kohdannut lukuisia eron eri vaiheessa olevia vanhempia, isiä ja äitejä. Heidän tarinansa ovat vahvistaneet näkemystä siitä, että erotessaan vanhemmat hyötyvät ulkopuolisesta tuesta ja avusta. Olen saanut myös toimia erostaan jo toipuneiden vanhempien kanssa. Heiltä olen oppinut paljon vanhempien välisestä yhteistyön mahdollisuuksista.

Eroauttamisen liittyvän asiakastyön myötä itselläni on herännyt kiinnostus ja tahto toteuttaa parisuhteita tukevaan työskentelyä, jolla autetaan suhteen osapuolia näkemään sekä omat että puolison tarpeet ja toiveet.  Parisuhdetyön keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa suhteen molempien osapuolten kuulluksi  tuleminen. Tulemalla tietoiseksi omista ajatuksista, tunteista ja toiveista sekä aidosti kuuntelemalla kumppanin odotuksia petrataan parisuhdetaitoja paremmiksi.

Oma kiinnostukseni kohdistuu myös hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja omien toimintatapojen tietoiseen tarkasteluun. Tästä syytä tarjoan myös yksilöllisisä Hengähdä hetkeksi -yksilökeskusteluita, joissa huomiota kiinnitetään omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen ja omien toimintatapojen tunnistamiseen.

Kuvat sivustollani ovat tyttäreni Aina-Ilona (11v.) ottamia.

Tervetuloa Sovitellen palveluiden käyttäjäksi!

IMG_4078

 

Päivi Hietanen

 

 

 

CV

Käynnissä oleva kouluttautuminen:

Asiantuntija yrittäjä -tutkinto 2019-2020

Vakauttavan perheterapia sotealan ammattilaisille 2019-2020

 

YTM, Tampereen yliopisto/ Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön koulutusohjelma, 2008 (216 ov)                                                                                Pro gradu: Valvotusti tavattu. Valvottu tapaaminen lapsen kokemuksena.

Nuorisotoiminnan -ohjaaja

Keski-Suomen opisto, 3-vuotinen opistoasteen yo-pohjainen opintolinja 1994            Tutkielma: Tamperelaisen Kalevan perhetukikeskuksen avotyö: kartoitus avoyksikön toiminnasta, työtavoista ja tavoitteista

Solmuja parisuhteessa -parineuvoja (12op)                                                                Koulutukseen sisältyä parineuvonnan toteuttaminen ja reflektiivinen oppiminen. Olen Kataja ry:n ohjaajajäsen ja toimin Solmuja parisuhteessa parineuvojana

Tilli Toukka- lasten vertaisryhmäohjaaja, MLL Hyvinkään yhdistys 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Stadin oppisopimuskeskus ja Verutum      Koulutuksen aikana perehdyin palvelumuotoiluun, asiakaslähtöiseen kehittämistyöskentelyyn sekä asiakasluokitteluun ja arviointiin.

Art of hosting ; Miten vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa kansalaisjärjestöissä (22h) Visio opintokeskus ja Kansalaisfoorumi                                                            Koulutuksen aikana perehdyttiin ja kokeiltiin käytännössä monenlaisia osallistavia menetelmiä mm. world cafe, learning cafe, open space, alkupiiri ja virittäytyminen sekä arvostava haastattelu.

Vanhemman neuvo – vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus (60h), ETKL            Koulutuksen aikana ohjaisin ryhmän eronneille vanhemmille, joista osalla oli kokemusta lähisuhdeväkivallasta. Tavoitteena ryhmässä on tarkastella lapsen asemaa vanhempien välissä sekä eron jälkeisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Perheasioidensovittelun erityisosaaja (30op), Oulun yliopisto                          Koulutuksen aikana perehdyin perheasioiden sovitteluun käytäntöihin, perusteisiin ja soveltamiseen. Koulutuksen aikana otin vastaan vanhempia ja kehitin työparina Sovitellen sopua-työmallia.

Draamakasvatuksen aineopinnot (35op), Jyväskylän yliopisto Kaksi vuotisten opintojen aikana opinnot suoritettiin sekä säännöllisissä lähiopetusjaksoissa, verkko-opintoina sekä omina harjoitustöinä ja oppimistehtävinä. Peruopinnot antavat valmiudet draamakasvatukseen perustuvien oppimistapojen käyttämiseen opettamis- ja ohjaamistyössä.

Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen auttaminen -ohjaajakoulutus, Suomen Kasper Koulutus antoi työvälineen lasten ja nuorten erovertaisryhmien ohjaamiseen.

Draamakasvatuksen perusopinnot (25op), Jyväskylän yliopisto Perusopinnot antoivat valmiudet draamakasvattajan toimimiseen erilaissa yhteisöissä ja erilaisille opiskelijaryhmille.

Fisher eroseminaariohjaaja (56h), Kari Kiianmaa Kehityksen avaimet Oy. Koulutus antoi pätevyyden eroseminaarin ohjaamiseen.

Erityisosaaminen vanhemmuuden tukeminen erotilanteissa ja eron jälkeen sekä lapsen aseman huomioiminen (seminaarit)

  • Avioerokriisit ja -konfliktit- sovitellen tukea vanhemmille ja lapsille (14h), Efeko oy
  • Täällä lapsi, kuuleeko aikuinen! -seminaari (lapsen paikka lastensuojelussa, lapsen paikka hallinto-oikeuden suullisessa käsittelyssä, Mill käytännön työvälineillä haastattelen lasta) ( 7h), Suomen Kasper
  • Vaikeat erotilanteet -seminaari (7h), Stakes
  • Yksilökohtainen palveluohjaus (case management) (24h), Tampereen yliopisto

Draama yhteisössä 1.9.1996-31.8.1997, Turun ammattikorkeakoulu Koulutus oli hyvin toiminnallinen ja toteutimme osana opintoja projekteja asuinyhteisössä (Nokia, Siuro). Perehdyimme erityisesti prosessidraaman käyttöön erilaissa yhteistöissä sekä kokemuksellisen oppimisen välineenä. Osana opintoja toteutin työparin kanssa ennaltaehkäisen päihdetyön Mä ja mun valinta työpajoja Kangasalla Vatialan ala-asteella.

Elämyspedagogiikan lisäkoulutus, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus Lisäopinnot antoivat osaamista seikkailukasvatuksen toteuttamisen. Osana opintoja toteutin yhdessä työparin kanssa kaksi eri työyhteisölle suunnattuja elämyspedagogista leirijaksoa (Tampereen sosiaalitoimi sekä Poliisiammattikorkeakoulu).

Toiminnalliset ja draamalliset menetelmät opetuksessa ja ohjauksessa (14h),  Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Vapaaehtoistyö ja ammattityö (7h), Tampereen sosiaalialan oppilaitos, aikuiskoulutus

Vapaaehtoistyön johtaminen ja tuki -koulutus (7h), Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA 2011