Art of Hosting tueksi työelämään

Millaisia visaisia tai monimutkaisia kysymyksiä sinulla on ratkottavana työssäsi?

Etsitkö kehittämispäivän toteuttamiselle uudenlaista toteutustapaa?

Tarvitsetko kehittämishankkeelle uutta luovaa suuntaan?

Vuorovaikutuksessa toisten kanssa opimme, oivallamme ja olemme valmiit  käyttämään omaa potentiaaliamme yhteisten asioiden hyväksi. Art of Hosting on eri puolilla maailmaa käytetty työskentelytapa, joka kutsuu esiin keskusteluiden merkityksellisyyttä ja ihmisten potentiaalia. Kyseessä on joukko keskustelun toteuttamisen menetelmiä, jotka mahdollistavat osallisuuden ja voimaantumisen. Art of Hosting keskustelut ovat yksilöitä ja yhteisöjä vahvistava voima.

Art of Hosting on osallistava ja dialogiin kutsuva lähestymistapa, jonka avulla monimutkaisiin ja haastaviin kysymyksiin voi löytyä vaihtoehtoisia  sekä innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja. 

Toiminta pohjautuu ajatukseen ”Conversation matters” eli ”Käy keskusteluita, joilla on merkitys”. Menetelmät  nostavat esille  yksilöissä ja ryhmässä olevan kollektiivisen viisauden ja ajattelun.  Ihmiset antavat energiaa ja aikaansa itselleen merkityksellisiksi ja tärkeiksi koettuihin asioihin. Osallisuuden kokemus auttaa sitoutumaan ja edistämään asioita ja tavoitteita yhdessä muiden kanssa.

Art of Hosting menetelmien hyötyjä

  • päätöksenteko vahvistuu
  • muutostarpeiden tunnistaminen mahdollistuu
  • sitoutuminen toimintaan vahvistuu
  • yksilöiden ja ryhmän viisaus tulee käyttöön
  • osallistaminen vahvistaa yhteisöä ja yksilöitä

Toteutusprosessi

  1. Keskustelun / työskentelyn tarpeen tunnistaminen                                                                                                     Yhteisössä tai organisaatiossa tunnistetaan tarve / ristiriita / pulma, jonka ratkaisemiseen halutaan käyttää Art of Hosting keskustelumenetelmää.
  2. Keskustelun otsikon tarkentaminen                                                                                                               Käydään yhteisiä suunnittelutapaamisia Art of Hosting fasiltaattorin / fasilitaattoreiden kanssa. Tarkennetaan työskentelyn tavoite ja osallistujille asetettava kysymys.
  3. Ennakkovalmistelut ja käytännön järjestelyt                                                                                                                 Toteutetaan tarvittavat ennakkovalmistelut ja osallistujien koolle kutsuminen.
  4. Työpajan toteutus                                                                                                                                                         Art of Hosting keskustelutyöpajan toteutus.
  5. Jälkitapaaminen ja arviointi                                                                                                                                         Käydään arvioivat jälkikeskustelu ja sovitaan seuraavat käytännön askeleet. Prosessin yhteinen päättäminen.

Osaaminen

Olen käynyt  Art of Hosting- koulutuksen, joka antaa valmiudet ja osaamista menetelmien käyttöön. Kuulun kansainväliseen Art of Hosting verkostoon, jonka myötä olen osallistunut myös Art of Hosting verkoston järjestämiin kansainvälisiin Art of Hosting koulutuksiin.

Olen fasilitoinut  mm. World Cafe, Learning Cafe ja Open Space työskentelyä ja työpajoja.

Kiinnostuitko?

Yhteistyö käynnistyy lyhyellä etäyhteydellä toteutettavalla tapaamisella noin 15min. Tapaamisessa kartoitetaan mahdollisuutta käyttää Art of Hosting työtapoja tilaajan ja yhteydenottajan ilmaisemiin tarpeisiin. Hinnoitteluun vaikuttaa työpajan kesto sekä työpajojen määrä sekä suunnitteluun varattava aika. Tilaajalta laskutetaan myös mahdolliset majoitus- ja matkakulut.

Lähde: Art of Hosting