Perheasioiden sovittelu

Sovitellen yrityksellä on Aluehallintoviraston lupa (vuosille 2019-2023) toteuttaa avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua.

Yrityksestä voi tilata sovittelua tuntihintaa tai solmia ostopalvelusopimuksen. Työparina työskentely on mahdollista.

Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on pyrittävä ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella. Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelijat voivat antaa pyynnöstä apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee ristiriitoja.

Avioliittolaki 20 § (16.4.1987/411)

Advertisement