Vakauttava parityöskentely parisuhteen tueksi

Kaipaatteko läheisyyttä ja yhteyttä kumppaniisi? Kaipaatteko  rakentavampaa ilmapiiriä parisuhteeseenne? Olisiko sinulla valmiutta ja halua oppia havainnoimaan omaa osuuttasi parisuhteesi vuorovaikutuskuvioissa ja etsimään uudenlaista tapaa kommunikoida? Olisitteko valmiit kokeilemaan harjoituksia hengitellen ja itseäsi ja kumppaniasi kuunnellen?

Vakauttava parityöskentely tarjoaa säätelytaitoja parisuhteen vuorovaikutukseen. Jakson aikana annetaan teoriatietoa vuorovaikutuksen säätelystä. Työskentelyssä paneudutaan puolisoiden omien vuorovaikutushavaintojen jakamiseen, vakauttaviin harjoituksiin sekä yhteisiin keskusteluihin.

Harjoituksissa keskitytään hyväksyvän läsnäolon opetteluun, lohduttamiseen ja lohdun vastaanottamiseen, kannatteluun ja kannatelluksi tulemisen kokemuksiin, äänen voimakkuuden säätelyyn, hellittävän hengityksen harjoitteluun. Harjoituksia muokataan tapaamisissa parille sopiviksi ja ne ovat yksinkertaisia, kestoltaan vain muutamia minuutteja kerrallaan. Harjoitukset kirjataan mukaan, jotta ne voi muistaa paremmin.

Valmius harjoitusten toistamiseen ja vuorovaikutuksen havainnointiin tapaamisten välillä on tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi!

Taustatietoa työskentelystä: Työskentelyssä yhdistetään  traumaterapian, kiintymyssuhdeterapian, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian ja neurotieteiden teorioita ja menetelmiä.

Sovellus on suomalaisten kouluttajaperheterapeuttien Minna Koskisen ja Aino Maija Rautkallion kehittämä.

Työskentely: pitää sisällään 4-8 tapaamista parin tavoitteesta ja toiveista riippuen. Yhden tapaamisen kesto on 90 minuuttia (1 1/2 h). Tapaamiset toteutetaan livenä.

Hinta: Yhden tapaamisen hinta on 100€. Maksun voi tehdä erissä.

Advertisement