Koulutus- ja fasilitointi

Sovitellen palvelusta on mahdollista tilata koulutuksia. Koulutus voi olla muodoltaan luento-opetusta tai toiminnallisia sekä draamallisia menetelmiä hyödyntäviä kokonaisuuksia. Kokemuksellisuus koulutusten osana auttaa osallistujia hahmottamaan käsiteltävää aihealuetta laajemmasta viitekehyksestä käsin sekä tarkastelemaan myös omia asenteita, arvoja ja tapoja kohdata ja toimia erilaisissa tilanteissa.  Toiminnallisten opetustapojen käyttö ei edellytä osallistujilta aiempaa kokemusta toiminnallisuudesta vaan työtavat soveltuvat kaikille osallistujille.

Sovitellen palvelusta voi tilata myös fasilitointia työyhteisössä tapahtuvan kehittämistyön tueksi tai työpajojen toteuttamiseksi. Tarvitaanko apua asiakaspolkujen laatimiseen, palveluiden mallintamiseen tai asiakassegmentointiin? Pitäiskö ideoida uusia tukimuotoja tai tarkastella tämän hetkistä organisaation tilannetta?

Erityisosaamisena ovat draaman käyttöön perustuvat prosessit ja menetelmät (mm. prosessidraama, foorumiteatteri ja Theatre in education) sekä osallisuuden  ja osallistujien aktiivisuuden mahdollistavat menetelmät.

 

Prosessidraama

Prosessidraamassa työskentely perustuu tarinaan, jonka puitteissa käsiteltävänä olevaa aihetta tutkitaan erilaisista näkökulmista ja erilaisin osallistavien harjoitusten ja draamatyötapojen avulla. Ohjaajan johdolla ryhmä luova yhteisen fiktiivisen tarinan, joten ilmiötä ja käsillä olevaa aihealuetta tarkastellaan etäännyttäen se omasta kokemusmaailmasta. Ryhmäläiset vaikuttavat itse aiheen draamatarinan kulkuun. Osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden oppimiseen ja omien ajatusten tarkasteluun yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Valmiit paketit:

  • Ero? Ero! Ero. –  kokemuksellinen työpaja, jossa avautuu erilaisia näköaloja parisuhteen päättymisiin johtaviin syihin sekä erosta toipumiseen. (4h) 350€
  • Kuka musta ny huolehtii? – kokemuksellinen työpaja, jossa perheen tilannetta ja siihen liittyviä pulmia tarkastellaan lapsen silmin. (4h) 350€
  • Sovitellen sopua – ammattilainen perheen tukena. Työpaja nostaa esiin erilaisia arvoja ja asenteita sekä kohtaamisen merkityksen vanhempien tukemisessa (2h) 200€
  • Vertaistuen merkitys vanhemmuuden tukemisessa  -koulutus vanhempien ja lasten parissa toimiville vapaaehtois- ja vertaistoimijoille. Millaiset tilanteet ovat vapaaehtoistoimijoille tai vertaistukijoille haastellisia kohdata ja miten vertaisen oma kokemukset vaikuttavat toisen vanhemman auttamiseen. (2h) 200€ 

    Hinnoittelu:

    Koulutusten ja fasilitoinnin pituus räätälöidään tilaajan toiveiden sekä valittavien koulutusmenetelmien mukaisesti. Mahdollisista matka-, majoitus- ja tarvikekuluista sovitaan tilaajan kanssa erikseen.